Процедура № 6254 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Котел 19.08.2022 5,000.00 лв. без ДДС Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача събиране на оферти с обява „Доставка чрез закупуване на противопожарни материали за оборудване на противопожарни депа за срок от 12 месеца”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.