Процедура № 6256 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Стара река 25.08.2022 59,347.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обект № 229 включен в КЛФ 2022 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река-Кипилово"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
229 бл, бк, здб,гбр,мжд, трп, чрш, бб,яв, лп, ак, брз, см, 192 куб.м. 32 куб.м. 8 куб.м. 317 куб.м. 868 куб.м. 46 куб.м. 1463 куб.м.