Процедури

Процедура № 6260 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 26.08.2022
Втора дата
Начална цена 20,805.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2244.

Данни за дървесината

Обект/и № 2244
Дървесен вид бл,здб,цр,избк,гбр,кгбр
Едра 0 куб.м.
Средна 45 куб.м.
Дребна 6 куб.м.
Технологична 247 куб.м.
За огрев 293 куб.м.
ОЗМ 35 куб.м.
Всичко 575 куб.м.