Процедури

Процедура № 6261 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 26.08.2022
Втора дата
Начална цена 51,128.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2246.

Данни за дървесината

Обект/и № 2246
Дървесен вид здб,цр,бл,избк,бб,чб,гбр,кгбр,мжд
Едра 125 куб.м.
Средна 221 куб.м.
Дребна 56 куб.м.
Технологична 572 куб.м.
За огрев 510 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1207 куб.м.