Процедури

Процедура № 6268 на ДГС Свиленград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Свиленград
Първа дата 29.08.2022
Втора дата
Начална цена 3,500.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открита процедура
Предмет Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техниката за срок от 12 месеца

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.