Процедури

Процедура № 6269 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 30.08.2022
Втора дата
Начална цена 45,628.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект 2217, в отд. 312 ,,и", 320 "е", 347 "в", 342 "г" на територията на ТП "ДГС Карнобат", ОГТ, ЛФ 2022

Данни за дървесината

Обект/и № 2217
Дървесен вид шир, игл
Едра 0 куб.м.
Средна 30 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
Технологична 761 куб.м.
За огрев 548 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1342 куб.м.