Процедури

Процедура № 6270 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 30.08.2022
Втора дата
Начална цена 35,666.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект 2218, в отд. 373 ,,а", "в", "з", "и", 378 "е", 379 "в", "г", 381 "м", 383 "а" на територията на ТП "ДГС Карнобат", ОГТ, ЛФ 2022

Данни за дървесината

Обект/и № 2218
Дървесен вид шир
Едра 0 куб.м.
Средна 90 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 574 куб.м.
За огрев 384 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1049 куб.м.