Процедури

Процедура № 6271 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 29.08.2022
Втора дата
Начална цена 73,951.80 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № 224133, 224134 и 224135
Дървесен вид бб,см, здгл, бк, гбр, здб, мждр,кл,дчрш,трп,яв,яс,врб
Едра 128 куб.м.
Средна 28 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 785 куб.м.
За огрев 626 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1567 куб.м.