Процедури

Процедура № 6307 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 13.09.2022
Втора дата
Начална цена 43,086.98 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Собствени работници
Предмет Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 47

Данни за дървесината

Обект/и № 47
Дървесен вид цр, бл, гбр, кгбр
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 1006 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1006 куб.м.