Процедури

Процедура № 6311 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Средец
Първа дата 20.09.2022
Втора дата
Начална цена 2,122.50 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на дървесина чрез пряко договаряне
Профил на купувача
Вид на процедурата договаряне
Предмет Продажба на действително добити количества дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № 2221-1
Дървесен вид чб
Едра 14.15 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 14.15 куб.м.