Процедура № 6312 на ДГС Маджарово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Маджарово 06.10.2022 69,161.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс Сеч извоз и рампиране до временен склад на дървесина по сортименти, добити от горски територии държавна собственост в района на ТП ДГС Маджарово от Обекти №№ 2209; 2210; 2211;

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2209,2210,2211 чдб, брз, тп, чб, бб 403 куб.м. 12 куб.м. 0 куб.м. 1499 куб.м. 70 куб.м. 247 куб.м. 2231 куб.м.