Процедура № 6314 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 6314 на ДГС Стара река от 01.08.2022 е прекратена!
ДГС Стара река 01.08.2022 0.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс
Предмет

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 бк, гбр, трп, чрш, кгбр, здгл, здб, бб, см, чб, мждр, яв, ак, кл, шс, брз 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.