Процедури

Процедура № 6314 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река
Първа дата 01.08.2022
Втора дата
Начална цена 0.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет

Данни за дървесината

Обект/и № 0
Дървесен вид бк, гбр, трп, чрш, кгбр, здгл, здб, бб, см, чб, мждр, яв, ак, кл, шс, брз
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.