Процедури

Процедура № 6315 на ДГС Кипилово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Кипилово
Първа дата 07.10.2022
Втора дата
Начална цена 86,898.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обект № 232 включен в КЛФ 2022 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Кипилово"

Данни за дървесината

Обект/и № 232
Дървесен вид бб, здгл, см, чб, бк, гбр, трп, чрш, кгбр, здб, мждр, яв, ак, здб, кл, кгбр, шсбрз, врб, лп
Едра 247 куб.м.
Средна 157 куб.м.
Дребна 5 куб.м.
Технологична 855 куб.м.
За огрев 861 куб.м.
ОЗМ 26 куб.м.
Всичко 2150 куб.м.