Процедура № 6315 на ДГС Кипилово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Кипилово 07.10.2022 86,898.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обект № 232 включен в КЛФ 2022 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Кипилово"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
232 бб, здгл, см, чб, бк, гбр, трп, чрш, кгбр, здб, мждр, яв, ак, здб, кл, кгбр, шсбрз, врб, лп 247 куб.м. 157 куб.м. 5 куб.м. 855 куб.м. 861 куб.м. 26 куб.м. 2150 куб.м.