Процедура № 6331 на ДГС Твърдица

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Твърдица 13.10.2022 117,668.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Твърдица" от обекти № 2226, № 2227, № 2228, № 2229, № 2230 и № 2231 включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№2226, №2227, №2228, №2229, №2230, №2231 бк, гбр, яв, здб, бл, цр, брз, бб, см, ак 106 куб.м. 429 куб.м. 14 куб.м. 1259 куб.м. 1269 куб.м. 10 куб.м. 3087 куб.м.