Процедура № 6348 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Гурково 31.10.2022 11,192.30 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
224126, 224137 бб,см,здгл,бк,гбр,яв 83 куб.м. 16 куб.м. 0 куб.м. 79 куб.м. 63 куб.м. 0 куб.м. 241 куб.м.