Процедура № 6352 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Гурково 31.10.2022 400.00 лв. без ДДС Събиране на оферти с обява Профил на купувача Събиране на оферти с обява
Предмет Доставка чрез закупуване на обувни изделия.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.