Процедура № 6367 на Централно Управление

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
Централно Управление 02.12.2022 16.12.2022 30,791.62 лв. без ДДС Процедури по ЗЛОД Конкурс Заповед за провеждане на конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в ДУ „Лисец” в района на дейност на ТП „ДГС Тича“, обособен със Заповед №РД 49-320/06.08.2012 г. на министъра на земеделието и храните.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.