Процедура № 6372 на ДГС Твърдица

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Твърдица 23.11.2022 13,333.50 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Твърдица", включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обект № 2226

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№ 2226 бк, гбр, здб 27 куб.м. 61 куб.м. 1 куб.м. 117 куб.м. 119 куб.м. 10 куб.м. 335 куб.м.