Процедура № 6388 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 09.12.2022 250,227.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс
Предмет Открит конкурс за възлагане дейността "Добив на дървесина" - обекти №№2301, 2302, 2303, 2304 на територията на ТП ДГС Средец

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2301, 2302, 2303, 2304 бл, изгор, цр, кгбр, мжд, чб 592 куб.м. 676 куб.м. 10 куб.м. 1058 куб.м. 4942 куб.м. 0 куб.м. 7278 куб.м.