Процедура № 6435 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Тича 16.12.2022 48,505.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача Откритият конкурс
Предмет Откритият конкурс: извършване на добив на дървесина – сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз, рампиране до временен склад на добитата дървесина, обособен в обекти, както следва: за Обект № 2303

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2303 гбр, яв,трп, бк, гбр, ива, яв, трп, здб 235 куб.м. 1 куб.м. 24 куб.м. 0 куб.м. 935 куб.м. 0 куб.м. 1195 куб.м.