Процедура № 6436 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Тича 16.12.2022 50,240.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача Откритият конкурс
Предмет Откритият конкурс: извършване на добив на дървесина – сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз, рампиране до временен склад на добитата дървесина, обособен в обекти, както следва: за Обект № 2305, отдел 143 ж, 161 а, 192 в, 194 г

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2305 здб, бк, гбр, бл 160 куб.м. 3 куб.м. 20 куб.м. 255 куб.м. 710 куб.м. 96 куб.м. 1244 куб.м.