Процедура № 6458 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Стара река 20.12.2022 21.12.2022 39,852.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс
Предмет Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обект № 2303 включен в КЛФ 2023 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2303 бк,гбр,здб,трпл,цр. 502 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 169 куб.м. 125 куб.м. 125 куб.м. 922 куб.м.