Процедура № 6460 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Стара река 20.12.2022 21.12.2022 44,955.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обект № 2305 включен в КЛФ 2023 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2305 бб,чб,см,здгл,бк,трпл,грб,яв,брз,лп,бр 529 куб.м. 72 куб.м. 2 куб.м. 190 куб.м. 158 куб.м. 95 куб.м. 1046 куб.м.