Процедура № 6465 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Стара река 20.12.2022 21.12.2022 109,820.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обект № 2308 включен в КЛФ 2023 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2308 бб,см,бк,здб,трпл,грб,цр,брз,шс,ива 746 куб.м. 161 куб.м. 14 куб.м. 810 куб.м. 589 куб.м. 300 куб.м. 2621 куб.м.