Процедура № 6522 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Несебър 19.01.2023 71,782.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача Открита конкурс
Предмет Добив на дървесина от обект № 2302 от КЛФ - 2023 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Несебър"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2302 чб, бб,здгл,цр,гбр,бл,изгрн 364 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1407 куб.м. 111 куб.м. 0 куб.м. 1882 куб.м.