Процедура № 6535 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Стара река 07.12.2022 08.12.2022 158,365.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Профил на купувача Електронен търг с наддаване Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества за обект 2306-Е

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2306-Е 0 куб.м. 204 куб.м. 4 куб.м. 0 куб.м. 1250 куб.м. 48 куб.м. 1506.00 куб.м.