Процедура № 6540 на ДГС Кипилово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Кипилово 28.10.2022 18,901.53 лв. без ДДС Събиране на оферти с обява Профил на купувача Събиране на оферти с обява „Вътрешен ремонт на административната сграда на ТП „ДГС Кипилово“, представляващ демонтиране на съществуваща дървена дограма и монтиране на фабрично нова, изработена от материал различен от дървения.“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.