Процедура № 6553 на ДГС Кипилово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Кипилово 16.12.2022 19.12.2022 59,205.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Профил на купувача Електронен търг с наддаване
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества за обект 2303-Е

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2303-Е Бялбор,Смърч,Черенбор,Зеленадуглазка,Бук,Габър,Бряст,Ясен,Трепетлика,Явор,Череша,Шестил 8 куб.м. 20 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 450 куб.м. 49 куб.м. 532.00 куб.м.