Процедура № 6557 на ДГС Кипилово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Кипилово 19.12.2022 20.12.2022 151,875.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Профил на купувача Електронен търг с наддаване
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества за обект 2307-1

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2307-1 Бялбор,Смърч,Бук,Зимендъб,Благун,Габър,Ясен,Липа,Трепетлика,Явор,Бреза,Мъждрян,Акация,Келявгабър,Върба,Клен,Череша,Шестил 34 куб.м. 13 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 1301 куб.м. 12 куб.м. 1362.00 куб.м.