Процедура № 6565 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Айтос 03.02.2023 107,762.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2303.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2303 здб,цр,гбр,избк,бл,кгбр,мжд 403 куб.м. 151 куб.м. 86 куб.м. 789 куб.м. 890 куб.м. 226 куб.м. 2308 куб.м.