Процедури

Процедура № 657 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река
Първа дата 28.12.2016
Втора дата
Начална цена 78,293.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с явно наддаване
Предмет Предварителна продажба на прогнозни количества дървесина в района на ТП ДГС Стара река– обекти : 1701-А, 1702-А

Данни за дървесината

Обект/и № 1701-A 1702-A
Дървесен вид бк,здб,гбр
Едра 0 куб.м.
Средна 39.00 куб.м.
Дребна 2.00 куб.м.
Технологична 575 куб.м.
За огрев 504.00 куб.м.
ОЗМ 207 куб.м.
Всичко 1327.00 куб.м.