Процедури

Процедура № 659 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река
Първа дата 28.12.2016
Втора дата
Начална цена
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с явно наддаване
Предмет родажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен, от територии държавна собственост, в района на ТП ДГС Стара река– обекти № № 1701,1702,1703,1704,1705,1706

Данни за дървесината

Обект/и № 1701,1702,1703,1704,1705,1706
Дървесен вид бб,чб,см,здгл,бк,гбр,,трп,брз,лп
Едра 412.00 куб.м.
Средна 2171.00 куб.м.
Дребна 172.00 куб.м.
Технологична 2833 куб.м.
За огрев 1933.00 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 7521.00 куб.м.