Процедура № 6596 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 6596 на ДГС Тича от 07.03.2023 е прекратена!
ДГС Тича 07.03.2023 72,487.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача Откритият конкурс
Предмет Откритият конкурс: извършване на добив на дървесина – сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз, рампиране до временен склад на добитата дървесина, обособен в обекти, както следва: за Обект № 2314

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2314 бб,см, бк, здб, гбр, брз, трп, яв 269 куб.м. 280 куб.м. 4 куб.м. 0 куб.м. 1239 куб.м. 0 куб.м. 1792 куб.м.