Процедура № 6615 на ДГС Кипилово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Кипилово 24.02.2023 8,368.00 лв. без ДДС Договаряне Договаряне
Предмет Възлагане на санитарна/принудителна сеч и извоз до временен склад, рампиране на дървесина, засегната от съхнене и повреди причинени от абиотични фактори. Предвидените санитарни/принудителни сечи да се проведат в условно обособен обект № 2309, включващ отдели/подотдели: 1131 „б“, "в" ,1133 „д“, 1134 „б“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.