Процедура № 6617 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Стара Загора 09.03.2023 64,266.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на добив на дървесина включваща сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, в горски територии общинска собственост, в териториалният обхват на дейност ТП ДГС Стара Загора – обект №235116

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
235116 чб, бб, здб, бл, ак, цр 30 куб.м. 132 куб.м. 10 куб.м. 418 куб.м. 976 куб.м. 0 куб.м. 1566 куб.м.