Процедура № 6622 на ДГС Кипилово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Кипилово 13.03.2023 14.03.2023 27,885.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Профил на купувача Електронен търг с наддаване
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2309-1 бк, шс, лп 67 куб.м. 1 куб.м. 1 куб.м. 58 куб.м. 55 куб.м. 20 куб.м. 202 куб.м.