Процедура № 6628 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Несебър 17.03.2023 241,107.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача Открита конкурс
Предмет Добив на дървесина от обект № 2315 от КЛФ - 2023 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Несебър"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2315 чб, бб,здгл,цр,гбр,бл,изгр,тпрл,избк 48 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2740 куб.м. 2730 куб.м. 9 куб.м. 5527 куб.м.