Процедура № 6633 на ДГС Чирпан

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Чирпан 12.04.2023 14,000.00 лв. без ДДС Открита процедура Профил на купувача Открита процедура
Предмет „Доставка, монтаж и баланс на гуми за леки и лекотоварни автомобили за нуждите на ТП “ДГС Чирпан “ за срок от 12 месеца“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.