Процедура № 6635 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Граматиково 31.03.2023 14,335.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача открит конкурс
Предмет ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на дейности в горските територии - добив на дървесина в ОБЕКТ № 2330, в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство Граматиково

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2330 чб,бб,бл,избк,мжд,тпр 35 куб.м. 41 куб.м. 0 куб.м. 391 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 472 куб.м.