Процедура № 6647 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Айтос 28.03.2023 39,549.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Договаряне
Предмет Документация за провеждане на Договаряне за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2312.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2312 чб 196 куб.м. 73 куб.м. 0 куб.м. 680 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 876 куб.м.