Процедура № 6691 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Кости 22.05.2023 101,361.02 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс
Предмет „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти с №№ 2309 (подотдели: 63:ж, з, о, п), 2316 (подотдели: 152:е, 212:б) и 2318 (подотдели: 118:е, к, л, м, н, 119:б, в, г, д, е) от ЛФ за 2023 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2309, 2316, 2318 здгл, чб, бб, мб, дб, избк, цр, трп, гбр, мжд 357 куб.м. 27 куб.м. 0 куб.м. 1566 куб.м. 865 куб.м. 70 куб.м. 2885 куб.м.

Документи