Процедура № 6693 на ДГС Кипилово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Кипилово 29.05.2023 36,677.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обект № 2311включен в КЛФ 2023 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Кипилово"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2311 бб,чб,бк,гбр,мждр,трп,здгл,кл,здб,яс,брз,яв,адб,шс,чрш 122 куб.м. 35 куб.м. 2 куб.м. 409 куб.м. 337 куб.м. 2 куб.м. 907 куб.м.