Процедура № 6696 на ДГС Кипилово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Кипилово 31.05.2023 01.06.2023 137,135.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Профил на купувача Електронен търг с наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 2312-1
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2312-1 Бялбор,Смърч,Черенбор,Бук,Зимендъб,Габър,Явор,Бреза,Върба 49 куб.м. 7 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 1085 куб.м. 74 куб.м. 1216.00 куб.м.