Процедура № 6701 на ДГС Чирпан

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Чирпан 29.05.2023 2,000.00 лв. без ДДС Събиране на оферти с обява Профил на купувача Събиране на оферти с обява
Предмет „Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за нуждите на ТП ДГС/ДЛС при спазване на лимита, определени в Заповед № ЗД-10-10/14.01.2020 г.“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.