Процедура № 6705 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Стара река 12.06.2023 13.06.2023 55,351.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обект № 2310 включен в КЛФ 2023 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2310 бк,трп,гбр,яв,брс,здв,яс 37 куб.м. 77 куб.м. 1 куб.м. 519 куб.м. 499 куб.м. 200 куб.м. 1333 куб.м.