Процедура № 6724 на ДГС Чирпан

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Чирпан 21.07.2023 33,000.00 лв. без ДДС Открита процедура Профил на купувача Открита процедура
Предмет Техническо и сервизно обслужване,профилактика,диагностика,основен и текущ ремонт,вкл.доставка и монтаж на резервни части и консумативи за МПС по заявка на ТП ДГС Чирпан за срок от 12 месеца

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.