Процедура № 6734 на ДГС Кипилово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 6734 на ДГС Кипилово от 26.07.2023 е прекратена!
ДГС Кипилово 26.07.2023 1,200.00 лв. без ДДС Открита процедура Профил на купувача открита процедура
Предмет „Доставка на строителни конструкции, железарски и строителни материали и свързани с тях изделия, помощни строителни материали за срок от 12 месеца“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.