Процедура № 6743 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Тича 26.07.2023 2,000.00 лв. без ДДС Събиране на оферти с обява Профил на купувача Събиране на оферти с обява ,, Доставка чрез закупуване и гаранционна поддръжка на машини и инструменти за промишлена употреба и части за тях /бензиномоторни триони, ленти за гатери и др./ ‘‘

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.