Процедура № 6749 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Айтос 18.07.2023 65,810.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Договаряне
Предмет Документация за продажба на дървесина чрез Договаряне на 18.07.2023г.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
Договаряне 18 бл, изгр 165 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 44 куб.м. 209 куб.м.