Процедура № 6795 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Айтос 12.09.2023 63,683.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Договаряне
Предмет Документация за провеждане на Договаряне за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2338.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2338 бб, бл, гбр, избк, изгор, кгбр, мжд, цр, чб, 176 куб.м. 143 куб.м. 50 куб.м. 193 куб.м. 999 куб.м. 67 куб.м. 1435 куб.м.